Hợp tác phân phối


Chuyên Gia Thảo Dược . Com
Liệu Pháp Sức Khỏe Bền Vững

Mong muốn chăm sóc sức khỏe chủ động cho mọi người trên toàn lãnh thổ Việt Nam và trên toàn Thế Giới . Tập thể ' Chuyên Gia Thảo Dược . com ' kêu gọi tinh thần hợp tác cùng phát triển để đưa sản phẩm đến tay mọi người .

Hãy gọi cho chúng tôi nếu Bạn có tâm niệm vì sức khỏe 
Bác sĩ NGUYỄN ĐẶNG DUY 
Sáng lập và điều hành nhóm nghiên cứu ' Chuyên Gia Thảo Dược .com
Điện thoại : 0919449459
Website cá nhân : Http://www.NGUYENDANGDUY.com 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét