Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY chia sẻ cách để khoẻ mạnh sau tiêm ngừa

Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY chia sẻ cách để khoẻ mạnh sau tiêm ngừa 


- Sau tiêm ngừa vẫn phải giữ thật kỹ nguyên tắc 5 K 
- Ăn uống đủ dinh dưỡng
- Thể thao nhẹ nhàng tại chỗ
- Uống ngụm nước lọc sau mỗi 15 phút 
- BS NGUYỄN ĐẶNG DUY -
Chia sẻ điều đúng đắn ! 
www.nguyendangduy.com 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét